85 rijkste mensen ter wereld

Oxfam report ‘Working for the Few’. De 85 rijkste mensen op de aardbol hebben bijna evenveel geld in hun bezit als de halve wereldbevolking (3,5 miljard plus mensen).
‘Werken’ die rijksten dan zoveel, hard dat ze dat allemaal kunnen vergaren, we zeggen dan nog wel ‘verdienen’.

Advertisements

Ubuntu

Toen ik begin 1980 de eerste keer in Zuid-Afrika was zag ik voor het eerst de vele borden met ‘alleen voor blanke mensen’. Mijn reactie was er een van schaamte, het was ook geschreven in het Zuid Afrikaans, een taal die heel dicht staat bij het Vlaams. Later hoorde ik van de organisatie Pretoria (een typische Zuid-Afrikaanse bloem) in Vlaanderen, waar men  de apartheid zelfs verdedigde. Dit heeft toen mijn ‘ons altijd wij eerst’ gevoel sterk doen nuanceren.  Sinds toen nooit een populistische politieke partij nog vertrouwd en zeker nooit voor gestemd.

Ubuntu (/uːˈbʊntuː/ oo-BUUN-too; Zulu/Xhosa pronunciation: [ùɓúntʼú]) is a Nguni Bantu term (literally, “human-ness”) roughly translating to “human kindness.” It is an idea from the Southern African region which means literally “human-ness,” and is often translated as “humanity towards others,” but is often used in a more philosophical sense to mean “the belief in a universal bond of sharing that connects all humanity”.

Mandela

Nelson Mandela
Wat wij met zijn allen belangrijk vinden is dat onze politiekers zich niet onwettelijk verrijken. Vandaag Karel De Gucht, ken het dossier niet goed maar het is alsof onze samenleving dat bijna aanvaardt, uitgaande van het feit hoe uiteindelijk weinig verzet er tegen is en deze politiekers steeds het gelijk aan hun kant blijken te krijgen.
Mandela zat 27 jaar in de gevangenis, was kort president, heeft zich nooit verrijkt. Hij werd er ook zeker nooit van verdacht.

Chemische stoffen – kanker – te weinig kennis

We gebruiken in Europa meer dan 100 000 verschillende chemisch stoffen, waarvan we van 99 % weinig of niets van afweten. Men gaat ervan uit dat deze bijdragen tot allergieën, astma en zekere kankers. Dus meer onderzoek is nodig. Globaal worden er per jaar 400 miljoen ton chemische stoffen gemaakt.

De schadelijkheid van giftige chemische stoffen hangt niet alleen af van de hoeveelheid, maar ook van de duur. Kleinener hoeveelheden, iedere dag, jarenlang, kunnen dan ook zeer schadelijk zijn.

Als er bv door de gemeente geen pesticiden meer worden gebruikt voor onkruidbestrijding, maar andere duurzame middelen, is dat dus werkelijk een noodzaak.

Meer nog :
Bijen maken niet alleen honing, zij zijn cruciaal voor het leven op aarde. Elk jaar bestuiven zij 90% van alle planten en gewassen. Hun waarde wordt geschat op $40 miljard en bijen nemen in vele landen meer dan één derde van de voedselvoorziening voor hun rekening.

Image

Gemeentebelasting in Haaltert

Merkwaardig is ook waar de personbelasting voor Haaltert gedurende de laatste jaren omlaag gaat, gaat het gemiddelde van Vlaanderen juist omhoog (zie grafiek). Alsof iemand zou geloven dat wie ook in Haaltert aan de macht is, Haaltert echt zuinigere zou kunnen besturen als de rest van de gemeentebesturen voor hun gemeenten in de rest van Vlaanderen. Zuiniger besturen kan ook nooit de bedoeling zijn als bv de straten niet op tijd worden vernieuwd en andere echt noodzakelijke investeringen hopeloos achterop geraken en dus naar de toekomst worden doorgeschoven.

Voorbij het NIMBY syndroom

Nu eens een vergunning toegestaan, dan weer ingetrokken, je zal hier in België al niet meer met zekerheid kunnen zeggen of er uiteindelijk bv de geplande windturbines in Haaltert er komen of niet. Niettegenstaande dat,  hier een kort pleidooi voor meer alternatieve electriciteit geproduceerd door windturbines, voorbij het NIMBY syndroom.

We zijn nog steeds afhankelijk van een te grote electriciteitsleverancier die nog steeds te hoge prijzen vraagt voor electriciteit. Windturbines, schaduw, geluid, verpesten het zicht, not in my back yard …Gemeenschappen maken steeds meer zelf  hun eigen electriciteit met windturbines. Ook zeer grote bedrijven maken meer en meer hun eigen electriciteit. Ook zij vertrouwen een grote leverancier al lang niet meer en geloven steeds meer dat ze hetzelf beter kunnen doen en vooral veel goedkoper. De politiek, het Europees Parlement , onze overheid  slagen er ook niet echt in deze leveranciers voldoende te controleren. Niet slecht dat je uitgaat van de gedachte dat iedereen, met de steeds betere technologieen,  beter zelf zijn energie kan produceren. Het is zelfs gebleken dat deze leden van deze cooperatieven dan ook automatisch veel zorgzamer met die energie omgaan.Bij deze cooparatieve projecten is er  dan  natuurlijk ook een groot draagvlak voor windturbines. De voordelen en nadelen voor dezelfde gemeenschap zou je ook kunnen zeggen, wordt dus wel geaccepteerd..

In noord ‘Fresia’ in Duitsland produceren ze 700 MW met windturbines,ongeveer hetzelfde als één kernreactor in een kerncentrale. Een windturbine is nu 2,5 MW, dat is dus ongeveer 280 windturbines en 90 % is ‘community owned’. In België hebben we er nog geen 280 in totaal.

fresia

Een tijdje geleden was er in Ninove een infosessie over energie geoorganiseerd.De verantwoordelijke van het kabinet van Joke Schauvliege had het dan natuurlijk niet over deze cooperativen, maar zoals steeds weer over alles wat zij dan als politieke partij wel hebben gedaan en dat dus gezien de huidige toestand in verband met het slecht energie beleidin Begië echt niets uitmaakt. Als je dan ook al weet dat in Duitsland meer dan 90 000 mensen in deze nieuwe sector zijn tewerkgesteld, kunnen we best jaloers zijn.Gemiste werkgelegenheid voor bv onze uitstervende auto ensemblage industrie. Ook daar hebben de politiekers het niet over, ze zouden al moeten toegeven dat zij in het verleden geen goede visie hebben ontwikkeld. Ze hadden het enkel over dat we moesten innoveren en niet hoe je daar als politiek het goeie klimaat moest voor creeeren.

Na het economische en het sociale aspect nu nog het ecologische.In Kyoto hebben meer dan 190 landen overeengekomen de CO2 te verminderen. Europa heeft ondermeer het programma 20/20/20  , 20 % meer alternative energie, 20 % minder verbruiken, 20 % minder CO2.  Directiven dus die de Europese landen ertoe aanzetten daar aan te voldoen . Dus ondermeer het plaatsen van windturbines, waarvan er in Vlaanderen er nog  weinig van staan. Onze Vlaamse overheid moet dan voor een klimaat zorgen dat deze windtubines er wel komen. Uiteindelijk komt het dan op het gemeentelijk niveau … waar de burgers dan  zeggen, not in my back yard.

The co-operative business model in Europe for renewable energy

http://www.rescoop.eu/rescoop-team/rescoopbe

REScoop.be started up at the end of 2010 as a federation of groups and cooperatives of citizens for renewable energy. The members adhere to a charter based on the 7 international cooperative principles. They also agree to search formal recognition by the National Board of Cooperatives. That means their cooperative members enjoy a tax-exemption on dividends up to 180€, but they also limit their dividend to 6%. The members often see this as an opportunity to redirect profits over 6% to support local actions aimed at improving the sustainability of the local energy supply. Many of them support local energy saving measures, creating local jobs in the process.